Connect with us

ACTUALITATE

Poliția Română angajează ofițeri și agenți de poliție din sursă externă, în București și opt județe din țară. Condiții

Publicat

masini politie

IGPR organizează concurs pentru ocuparea a 14 posturi vacante de ofițer de poliție, respectiv agent de poliție, cu încadrare din sursă externă. Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, până în 14 octombrie, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul. Una dintre condițiile obligatorii pentru candidați este să cunoască limba engleză.

Posturile de ofițeri se regăsesc în statele de organizare ale Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț și Tulcea.

Posturile de agent de poliție existente în statele de organizare ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Angajările se fac prin încadrare directă.

Posturile vacante:

Direcţia Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale – Biroul Afaceri Europene

– ofiţer specialist principal II, poziţia 444

– ofițer specialist I, poziția 446/a

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Biroul Relații Internaționale

– ofiţer specialist I, poziţia 317

– ofiţer specialist I, poziţia 318

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul Cabinet/Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

– ofiţer specialist II, poziţia 25

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani – Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

– ofiţer specialist I, poziţia 25

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călărași – Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

– ofiţer specialist III, poziţia 23;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer I, poziţia 36

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer specialist  II, poziţia 30/a

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer specialist  I, poziţia 30/a

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea– Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer specialist  II, poziţia 28

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Biroul Relații Internaționale

– agent I, poziţia 321

– agent I, poziţia 322

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– agent I, poziţia 45/a

Candidații care se înscriu la aceste concursuri să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale), să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi și să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează.

Condiții specifice:

Pentru posturile de ofițer de poliție de la Biroul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, de la Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București, precum și pentru posturile din cadrul inspectoratelor de poliție județene Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Tulcea, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele profiluri/domenii de licenţă/specializări: Economie/ştiinţe economice (toate specializările/domeniile de licenţă), ştiinţe ale comunicării/jurnalistică, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, istorie, filolosofie, filologie (toate specializările/domeniile de licenţă) sau studii superioare de lungă durată, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii de licenţă (toate specializările/programele de licenţă): Științe administrative, ştiinţe politice, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, istorie, studii culturale, filosofie, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri europene, cibernetică, statistică şi informatică economică, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate.

De asemenea, trebuie  să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.

Pentru posturile de agent de poliție de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, candidații trebuie să aibă studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător.

Alte condiții pentru candidați:

–  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

–  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

–   să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

–  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

–  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

–  să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);

– dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

Evaluarea psihologică se susţine în intervalul 21-23 octombrie.

Evaluarea medicală se va desfășura în intervalul 4-20 noiembrie (numai în zilele lucrătoare), doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Concursul include evaluarea competențelor lingvistice și un test-grilă.

Evaluarea competenţelor lingvistice se face în perioada 2-4 decembrie, prin susţinerea unui test scris tip grilă în limba engleză pentru toate posturile de ofițer de poliție și de agent de poliție menționate.

Aprecierea rezultatelor acestei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Candidaţii declaraţi „respins“ la proba de evaluare a competențelor lingvistice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Proba scrisă va fi în 14 decembrie și va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Candidaților declaraţi „admis” la concurs vor fi încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni pentru candidaţii care au ocupat posturi de ofiţer de poliţie, respectiv pe o perioadă de probă de 6 luni, pentru candidații care au ocupat posturi de agent de poliţie.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Urmăriți Romania24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul:


ACTUALITATE

Blackjackul și lucrurile interesante despre acesta (P)

Publicat

blackjackul

Cazinourile sunt locuri care reușesc să adune jucători din toate categoriile sociale și de toate vârstele. Deși există mai multe jocuri și strategii de joc, Blackjack rămâne cel mai faimos și îndrăgit joc de cazinou din lume.

Blackjack, cunoscut și sub numele de 21, este unul dintre cele mai celebre și apreciate jocuri de noroc din lume. Se joacă atât în online cât și în cazinourile fizice.

Deși aparent este un joc simplu, cu reguli ușor de înțeles, blackjack este de fapt un joc complex, în cadrul căruia este implicată atât inteligența jucătorului cât și cea a dealer-ului.

Scopul jocului 21 este ca jucătorul să învingă dealerul. Ce trebuie să faci ca să câștigi în fața dealer-ului? Există mai multe variante prin care poți “bate” dealer-ul: să ai o valoare a mâinii mai mare decât valoarea mâinii sale; dealer-ul să aibă o mână care depășește valoarea 21; să tragi o mână de 21 pe primele două cărți, atunci când dealer-ul nu o face.

Dar, cum pierzi în fața dealer-ului? Valoarea mâinii tale trebuie să depășească valoarea 21 sau mâna dealer-ului trebuie să aibă o valoare
mai mare decât a ta la sfârșitul rundei.

Dacă până acum nu ai încercat niciodată să joci blackjack, poți face primul pas la oricare din cazinourile online din România. Unele dintre cele mai bune și variate oferte le găsești la Admiral, unde te poți bucura de promoții și oferte de tipul “bonus Admiral”, valabile atât pentru jucătorii noi cât și pentru cei existenți.

Pe scurt, aceasta este esența blackjack-ului. Din acest articol vei afla mai multe lucruri interesante despre jocul 21, care îți vor îmbogăți, cu siguranță, viziunea asupra jocului în sine și asupra oamenilor care îl joacă.

Blackjack-ul este cel mai bun joc din cazinouri

Aproape toți jucătorii experimentați susțin la unison că blackjack este cel mai bun joc de cazinou. Nu degeaba în Statele Unite ale Americii, 21 este cel mai popular joc de masă la orice cazinou.

Pentru a onora acest joc celebru, s-a creat un Blackjack Hall of Fame în San Diego, California, în interiorul Native American Barona Resort and Casino.

Dar iată de ce blackjack este cel mai bun joc:

Este ușor de înțeles și de jucat

Cu cât un joc de noroc este mai simplu de înțeles cu atât este mai apreciat de către jucători. În cazul blackjack-ului, regulile sunt foarte ușoare: dealer-ul îți distribuie două cărți, fiecare valorând suma de pe față, cu valetul, dama și regele valorând câte 10 puncte fiecare, iar așii 1 sau 11.

joc din cazinouri

Scopul jocului este să obții un total mai mare decât dealerul și să îți menții totalul la 21 sau mai puțin. Orice total de 22 sau mai mare este o mână necâștigătoare.

16 este cea mai proastă mână din blackjack, urmată îndeaproape de 15, ca a doua cea mai proastă mână.

Are unul dintre cele mai mici avantaje ale casei

Avantajul casei (suma pe care cazinoul se așteaptă să o câștige din fiecare pariu, exprimată ca procent) este mic în cazul jocului 21 în comparație cu alte jocuri de noroc.

Majoritatea jocurilor de cazinou au un avantaj al casei de aproape 5%, dar blackjack-ul are are un avantaj al casei între 0,5% și 1%. De exemplu, de fiecare dată când pariezi 100 de lei la blackjack, cazinoul se așteaptă să pierzi între 50 de bani și 1 leu.

Blackjack are strategii de joc

Strategia de bază este compararea fiecărui total posibil pe care l-ai putea avea cu fiecare carte posibilă de dealer și care este cea mai bună mișcare din punct de vedere matematic pe care să o faci în fiecare dintre aceste situații.

Există în librării și pe site-uri de cumpărături un ghid cu strategiile de bază din cadrul jocului de blackjack.

Număratul cărților nu este ilegal

Un alt lucru interesant despre blackjack este că se pot număra cărțile, acest lucru fiind perfect legal. Cazinourile vor să crezi că a număra cărțile înseamnă a trișa, dar aceasta e problema lor, atâta timp cât nu ești prins.

De exemplu, cazinourile din Atlantic City nu îți pot interzice să numeri cărțile.

strategii de joc

La începutul anilor '60, numărarea cărților era considerată o strategie de bază pentru blackjack. Matematicianul Edward O. Thorpe a scris chiar și o carte despre asta numită „Beat the Dealer”.

Jocul 21 a fost adus în America de francezi

Primele referințe despre jocul 21 au fost semnalate în jurul anului 1600, în literatura din Spania. Acest joc a ajuns în America odată cu apariția coloniștilor francezi, în secolul al XVIII-lea.

A câștigat rapid popularitate și a fost introdus în multe săli de jocuri de noroc deschise în New Orleans în 1820, an în care s-au și legalizat jocurile de noroc în SUA.

În acea perioadă, un dealer pe nume Eleanor Dumont și-a deschis propria sală de jocuri de noroc în Nevada, care se numea Vingt-et-Un.

Cât despre originea blackjack-ului, există două curente: fie a venit din cazinourile franceze în jurul anilor 1700 în timpul domniei lui Ludovic al XV-lea unde a fost numit Vingt-et-Un (douăzeci și unu în franceză), fie își are originea în Antichitate, când romanii îl jucau cu blocuri de lemn inscripționate cu numere.

Alte jocuri de cărți care ar fi putut determina dezvoltarea Vingt-et-Un sunt jocul spaniol Trente-Un, jocul italian Sette e Mezzo și jocul francez Quinze.

Un alt lucru interesant din istoria jocului 21, este faptul că Vingt-et-Un a fost un joc preferat de împăratul francez Napoleon Bonaparte. Chiar dacă în timpul domniei sale interzisese soldaților săi jocurile de cărți, în exilul său pe Insula Elba, Napoleon a devenit un maestru al jocului.

Concluzie

Blackjack este un joc distractiv, ușor de învățat, dar aproape imposibil de stăpânit. Strategiile de câștig te ajută într-o anumită măsură, dar niciodată vei avea jocul 21 la degetul mic.

Când joci pe mize mari, trebuie să iei decizii la secundă, un lucru greu de realizat mai ales dacă ești jucător începător. Soluția este să exersezi, să joci pe sume mici și să înveți mereu.

Blackjack este și va rămâne unul dintre cele mai faimoase și îndrăgite jocuri de cazinou din lume pentru că este distractiv și ușor de înțeles
regulile principale.

Citește mai departe

ACTUALITATE

Centrul de TRANSPLANT Multiorgan aprobat de CJ Cluj. Investiție de 800 de milione de lei. 80% din bani, din PNRR

Publicat

randare centrul integrat de transplant cj 2 e1605699974902.jpg

Plenul reunit al Consiliului Județean Cluj a aprobat luni proiectul de construire a Centrului de Transplant Multiorgan de la Cluj. Proiectul, care este unic în România și Europa de Est va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Consilierii județeani au voro astăzi proiectul, un pas necesar, avînd în vedere că prin PNRR a fost lansat apelul competitiv, care are în vedere finanțarea construirii a minim 25 de spitale sau unități sanitare noi, investiție prin care se va asigura inclusiv dotarea instituțiilor spitalicești cu echipamente și aparatură…

Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai departe

ACTUALITATE

Ziua Națională la Alba Iulia: 50 de polițiști locali vor asigura măsuri de ordine, de 1 Decembrie. Cu ce vor fi echipați

Publicat

politia locala.jpg

 La Alba Iulia, de Ziua Națională, 50 de polițiști locali vor asigura măsuri de ordine, a anunțat viceprimarul Emil Popescu.

Potrivit acestuia, agenții vor fi echipați, printre altele, cu pistol, spray iritant lacrimogen și BodyCam pentru foto-video.

”Misiunea celor de la Poliția Locală, Serviciu din cadrul Primăriei Municipiului, începe în data de 29 noiembrie, la ora 7.00 și se încheie în data de 1 decembrie, la ora 24.00”, a precizat Popescu.

Vezi PROGRAM COMPLET 1 Decembrie 2022 la Alba Iulia. Evenimentele organizate de Ziua Națională în Capitala…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

ACTUALITATE

Măsuri de siguranță de 1 Decembrie la Alba Iulia. Ce au decis autoritățile privind manifestările organizate

Publicat

1669652866 oameni cetate 1 decembrie 1000x600.jpeg

1 Decembrie la Alba Iulia: În ședința de Colegiu prefectural de luni au fost discutate principalele măsuri luate de Poliție, Jandarmi și ISU, dar și alte instituții, precum DSVSA, pentru perioada manifestărilor de 1 Decembrie la Alba Iulia.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Alba, în 1 decembrie se preconizează că aproximativ 1000 de persoane vor participa la Marșul Unirii (programat joi, de la ora 7.30).

În zona paradei militare, cordoanele de ordine publică se vor întinde pe 2 km. Defilarea militară va fi de la ora 14.00 pe Bulevardul 1 Decembrie. Participă…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe