Connect with us

ACTUALITATE

Poliția Română angajează ofițeri și agenți de poliție din sursă externă, în București și opt județe din țară. Condiții

Publicatmasini politie

IGPR organizează concurs pentru ocuparea a 14 posturi vacante de ofițer de poliție, respectiv agent de poliție, cu încadrare din sursă externă. Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, până în 14 octombrie, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul. Una dintre condițiile obligatorii pentru candidați este să cunoască limba engleză.

Posturile de ofițeri se regăsesc în statele de organizare ale Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț și Tulcea.

Posturile de agent de poliție existente în statele de organizare ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Angajările se fac prin încadrare directă.

Posturile vacante:

Direcţia Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale – Biroul Afaceri Europene

– ofiţer specialist principal II, poziţia 444

– ofițer specialist I, poziția 446/a

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Biroul Relații Internaționale

– ofiţer specialist I, poziţia 317

– ofiţer specialist I, poziţia 318

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul Cabinet/Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

– ofiţer specialist II, poziţia 25

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani – Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

– ofiţer specialist I, poziţia 25

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călărași – Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

– ofiţer specialist III, poziţia 23;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer I, poziţia 36

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer specialist  II, poziţia 30/a

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer specialist  I, poziţia 30/a

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea– Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– ofițer specialist  II, poziţia 28

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Biroul Relații Internaționale

– agent I, poziţia 321

– agent I, poziţia 322

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:

– agent I, poziţia 45/a

Candidații care se înscriu la aceste concursuri să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale), să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi și să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează.

Condiții specifice:

Pentru posturile de ofițer de poliție de la Biroul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, de la Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București, precum și pentru posturile din cadrul inspectoratelor de poliție județene Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Tulcea, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele profiluri/domenii de licenţă/specializări: Economie/ştiinţe economice (toate specializările/domeniile de licenţă), ştiinţe ale comunicării/jurnalistică, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, istorie, filolosofie, filologie (toate specializările/domeniile de licenţă) sau studii superioare de lungă durată, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii de licenţă (toate specializările/programele de licenţă): Științe administrative, ştiinţe politice, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, istorie, studii culturale, filosofie, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri europene, cibernetică, statistică şi informatică economică, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate.

De asemenea, trebuie  să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.

Pentru posturile de agent de poliție de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, candidații trebuie să aibă studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător.

Alte condiții pentru candidați:

–  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

–  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

–   să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

–  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

–  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

–  să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiţie ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);

– dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

Evaluarea psihologică se susţine în intervalul 21-23 octombrie.

Evaluarea medicală se va desfășura în intervalul 4-20 noiembrie (numai în zilele lucrătoare), doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Concursul include evaluarea competențelor lingvistice și un test-grilă.

Evaluarea competenţelor lingvistice se face în perioada 2-4 decembrie, prin susţinerea unui test scris tip grilă în limba engleză pentru toate posturile de ofițer de poliție și de agent de poliție menționate.

Aprecierea rezultatelor acestei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Candidaţii declaraţi „respins“ la proba de evaluare a competențelor lingvistice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Proba scrisă va fi în 14 decembrie și va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Candidaților declaraţi „admis” la concurs vor fi încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni pentru candidaţii care au ocupat posturi de ofiţer de poliţie, respectiv pe o perioadă de probă de 6 luni, pentru candidații care au ocupat posturi de agent de poliţie.


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ACTUALITATE

Greta Thunberg acuză liderii mondiali că ‘ignoră’ schimbările climatice

Publicat

Sursă foto: Facebook

Tânăra activistă de mediu suedeză Greta Thunberg a acuzat joi liderii mondiali că “ignoră” schimbările climatice, avertizându-i că generaţiile viitoare îi vor judeca, relatează AFP.

“Cât timp credeţi că puteţi continua să ignoraţi schimbările climatice (…) fără a fi traşi la răspundere?”, a declarat tânăra prin videoconferinţă în faţa unei comisii a Congresului american, în marja summitului internaţional privind clima organizat online de SUA.

Într-un discurs dur, rostit pe un ton acuzator, tânăra de 18 ani le-a reamintit oficialilor americani că acordul de la Paris încheiat în 2015 prevede limitarea încălzirii globale la 2 grade Celsius, dacă este posibil chiar la 1,5 grade Celsius, comparativ cu epoca preindustrială.

“Schimbările climatice nu există astăzi în dezbaterea publică”, a afirmat ea. “Şi, desigur, din moment ce dezbaterea nu există şi nivelul de conştientizare este ridicol de scăzut, voi contribuiţi cu impunitate la distrugerea mediului înconjurător prezent şi viitor”, a declarat Greta Thunberg.

“Vă descurcaţi astăzi, dar mai devreme sau mai târziu oamenii îşi vor da seama de tot ce aţi făcut”, i-a avertizat ea. “Încă aveţi timp să faceţi ceea ce trebuie şi să păstraţi moştenirea pentru posteritate cu sinceritate, însă fereastra aceea se va închide”, a adăugat activista pentru mediu.

“Noi, tinerii, suntem cei care vom vorbi despre voi în cărţile de istorie. Noi vom alege cum veţi fi ţinuţi minte. Faceţi alegerile corecte”, a adăugat Greta Thunberg.AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Preţuri în creştere ale apartamentelor de vânzare în Europa. Cât a crescut în România

Publicat

Preţurile apartamentelor oferite spre vânzare în Europa au crescut, în 2020, cel mai mare salt fiind înregistrat în Rusia (+16%), în timp ce în România majorarea a fost de 5%, conform unei analize realizate de o platformă online de anunţuri.

Datele centralizate de Olx Group arată că, tot la nivel european, în privinţa preţurilor la chirii pentru apartamente cea mai importantă scădere a fost înregistrată în Portugalia şi Bulgaria (-11%), urmată de Polonia (-5%) şi România (-3%). În paralel, chiriile pentru acelaşi tip de imobile au crescut cu 4% în Rusia, respectiv cu 3% în Ucraina.

Potrivit sursei citate, casele oferite spre vânzare au avut preţuri mai mari în Europa, cu o singură excepţie, şi preţuri mai mici în America Latină şi Asia-Pacific. Astfel, în Europa, cea mai mare creştere a fost înregistrată în Ucraina (36%) şi Bulgaria (34%), iar România a înregistrat o creştere de nouă procente, între primul şi ultimul trimestru al anului 2020. Singura ţară europeană în care preţurile pentru casele de vânzare au fost în scădere a fost Portugalia (-3%).

Ţările analizate din America Latină au înregistrat scăderi semnificative ale preţurilor de vânzare ale caselor, în special în Ecuador (-43%), Peru şi Brazilia (cu câte -27%).

În privinţa caselor oferite spre închiriere, în Europa s-a consemnat o scădere de 30%, respectiv 26% în cazurile Ucrainei şi Bulgariei, respectiv creştere cu 28% în Rusia. În România s-a înregistrat o scădere de 6%.

Pe segmentul terenurilor se înregistrează un salt al preţurilor de până la 24% în Ucraina, 19% în România şi 12% în Polonia.

Analiza Olx Group a avut la bază datele colectate în 2020 de pe platformele de anunţuri de imobiliare deţinute de companie în 13 state din Europa, America Latină şi Asia-Pacific, care împreună reprezintă 11% din populaţia lumii şi 8% din PIB-ul global. Printre aceste state se află şi România. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Vești bune. Protecția oferită de vaccinurile anti-COVID-19 ar putea dura până la un an

Publicat

Protecția oferită de vaccinurile anti-COVID-19 ar putea dura până la un an, spun surse din Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA).

Durata protecției oferite de vaccin nu este cunoscută, dar sursele EMA aduc o surpriză plăcută: „Nu știm cu precizie, dar avem date referitoare la răspunsul imun care arată modul în care anticorpii se păstrează până cel puțin 6 luni. Și pe baza modului în care aceștia se reduc în timp, se poate deduce că o protecție de până la un an este absolut posibilă”, scrie La Stampa.

Aceleași surse adaugă: „variabila privind durata protecției este o combinație a cantității de anticorpi, a memoriei imune, dar și a felului în care afectează variantele. Dacă apar noi variante foarte îndepărtate de virusul de bază trebuie evident luate în considerare. Până în prezent, mi se pare că pot spune că aceste vaccinuri au potențialul de a acoperi semnificativ variantele care circulă și pe baza datelor preliminare, probabil că vor fi eficiente cel puțin un an”.

Studiile făcute în Israel, Marea Britanie și SUA vor putea furniza date suplimentare.

„Punând toate aceste informații la un loc, vom înțelege mai bine când va fi momentul potrivit să facem a treia doză”, a spus aceeași sursă, care exclude a treia doză de vaccin după vara aceasta. MEDIAFAX

Citește mai departe

ACTUALITATE

Cîțu spune când vom renunța la mască

Publicat

florin citu

Premierul Florin Cîțu spune că nu se va renunța la obligativitatea purtării măștii înainte ca 10 milioane de români să fie vaccinați. El susține că este deschis oricăror propuneri privind redeschiderea unor sectoare economice, dar că acest lucru se poate face doar prin evenimente-pilot.

Întrebat în cadrul conferinței de presă de joi despre posibilitarea deschiderii mai rapide a restaurantelor sau evenimentelor pe baza testelor rapide sau PCR, premierul a spus că „nu se poate vorbi în perioada imediat următoare de a redeschide un sector sau altul în totalitate”, scrie MEDIAFAX.

„Toate propunerile vor fi discutate în acest comitet interministerial. Cred că pentru perioada imediat următoare putem să vorbim doar de teste-pilot, de evenimente-pilot, nu putem să vorbim în perioada imediat următoare de a redeschide un sector sau altul în totalitate. Dar sunt deschis tuturor propunerilor, vreau să le văd pe masa comitetului interministerial și vom lua o decizie cu toții”, a spus Cîțu.

Acesta a precizat că sunt în analiză astfel de evenimente-pilot la Teatrul Național și la Opera Națională: „Sunt câteva propuneri în acest moment la Ministerul Culturii, știu că sunt avansate discuții pentru teste-pilot pentru Teatrul Național și pentru Opera Română, vom vedea cum vor arăta în final”.

Despre renunțararea la obligativitarea purtării măștii de protecție, premierul a menționat că aceasta nu se va putea face la 1 iunie, când doar 35% din populație ar urmă se fie vaccinată.

„Trebuie să ne gândim la a renunța la mască după ce avem acea țintă de 10 milioane de cetățeni vaccinați, până atunci nu are rost să discutăm despre așa ceva”, a declarat premierul.

Citește mai departe