Connect with us

ACTUALITATE

Subvenţii trei luni pe an la nivelul salariului minim pe economie pentru pescarii români (proiect)

Publicat


interzis la pescuit

Pescarii ar putea primi subvenţii de la stat la nivelul salariului minim pe economie pentru trei luni pe an, sumele alocate fiind estimate la 5,5 milioane de euro/an, se arată într-un proiect iniţiat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care face parte dintr-un program mai amplu de sprijinire a producătorilor din sectorul pescăresc.

“Desfăşurarea activităţii de pescuit comercial depinde de condiţiile meteorologice. Astfel, zilele de pescuit comercial se reduc ca urmare a furtunilor, a vânturilor care generează valuri mari, a ploilor, a gerului şi instalării podului de gheaţă. Totodată, se instituie în fiecare an o perioadă de prohibiţie generală a pescuitului pentru protecţia reproducerii şi creşterii puietului cu scopul refacerii resurselor piscicole, care durează 60 de zile. Din considerentele mai sus prezentate, minim 3 (trei) luni pe an ( 25% din an) pescarii nu au nici o sursă de venituri. Ca urmare, pentru stabilizarea forţei de muncă în zonele defavorizate economic, cum este şi Delta Dunării, şi mai ales pentru încurajarea tinerilor să desfăşoare activităţi de pescuit comercial, măsura acordării de subvenţii pentru pescarii comerciali la nivelul salariului minim pe economie pentru trei luni pe an, din care două luni sunt corespunzătoare perioadei de prohibiţie, respectiv o lună pentru ianuarie, este necesară şi oportună”, se arată în proiect.

Costurile estimate pentru aplicarea unui astfel de program se ridică la circa 5,5 milioane de euro/an şi vor fi alocate din bugetul MADR şi cel al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

De asemenea, în cadrul acelaşi program dedicat sectorul pescăresc, se prevede promovarea unui program intitulat “Tânărul pescar” care constă în sprijinul pescarilor cu vârsta până la 40 ani.

“Instituirea unui program ‘Tânărul pescar’ are rolul de de a sprijini tinerii pentru: achiziţionarea unei ambarcaţiuni noi, achiziţionarea unui motor nou cu eficienţă ridicată şi nepoluator/poluare redusă; achiziţionarea de unelte de pescuit selective; formare şi atestare profesională. Prin acest program se asigură atragerea tinerilor către activităţile de pescuit comercial şi realizarea de valoare adăugată la peştele capturat, plus valoare care rămâne în zona pescărească şi întregeşte veniturile pescarilor”, se menţionează în document.

MADR a estimat că sprijinul financiar pentru programul “Tânărul pescar” se ridică la o sumă similară de 5,5 milioane de euro pe an.

O altă măsură de sprijin în acest sector vizează darea în folosinţă gratuită a terenurilor necesare pentru realizarea de adăposturi pescăreşti şi standardizarea adăposturilor pescăreşti.

“Activitatea de pescuit comercial nu se poate desfăşura în absenţa unor adăposturi pentru pescari care sunt importante pentru asigurarea securităţii şi confortului pescarilor in situaţia unor condiţii meteorologice nefavorabile, în situaţii de forţă majoră. Măsura are în vedere menţinerea igienei locului, a unui mediu curat, precum şi a sănătăţii umane, odată cu asigurarea continuităţii activităţii de pescuit în bune condiţii. Pentru construirea adăposturilor pescăreşti este necesar ca pescarilor, asociaţiilor de pescari să li se atribuie în folosinţă gratuită terenurile pentru edificarea acestor construcţii”, se arată în proiect.

Reprezentanţii MADR susţin că este oportună standardizarea a două tipuri de adăposturi, unul pentru interiorul Deltei, şi un altul pentru regiunea costieră, pentru a înlătura posibilitatea existentei a mai multor tipuri de adăposturi şi pentru a realiza o imagine uniformă şi relaţionată cu teritoriul la care se raportează. Măsura este valabilă şi în cazul terenurilor aflate în regim silvic. Costuri estimate numai pentru adăposturile tip container sunt de circa 500.000 euro.

“Sunt nişte lucruri pe care le-am discutat cu pescarii şi cu cei mari, dar şi cu cei mici de la Marea Neagră, am discutat un astfel de program cu reprezentanţii Comisiei. Aici în aceste program ne-am propus nişte ţinte, să menţinem activitatea în Deltă, să menţinem tinerii acolo, să facem adăposturi pescăreşti ca să nu mai doarmă prin bărci, să putem dota tinerii cu o barcă cu un motor mai uşor şi cu unelte de pescuit şi să nu mai fie tentaţi să facă altceva. Vrem să le dăm bani trei luni cât e prohibiţie. De asemenea, urmărim să dăm şi compensaţii pentru pagubele pe care le fac păsările ihtiofage, dar şi să echilibrăm numărul de păsări exact aşa cum intenţionează şi Comisia Europeană”, a declarat recent pentru AGERPRES Daniel Botanoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

Aceste măsuri de sprijin fac parte dintr-un program amplu care vizează şi anumite măsuri fiscale în sectorul pescăresc precum: fiscalizarea activităţii de pescuit comercial la scară mică pentru fiecare pescar la o normă de venit minimă; înregistrarea gratuită la Registrul Comerţului, dar şi măsuri de îmbunătăţire a ecosistemelor acvatice prin decolmatarea canalelor, gârlelor şi asigurarea alimentării cu apă curată a lacurilor, bălţilor şi ghiolurilor; dezvoltarea resurselor piscicole prin realizarea de populări de susţinere, redeschiderea comunicării ansamblului lagunar Razelm-Sinoe cu Marea Neagră. De asemenea, programul prevede şi dezvoltarea şi refacerea resurselor piscicole, realizarea şi promovarea unor centre de procesare a peştelui, promovarea unor pensiuni familiale cu specific pescăresc.

În ceea ce priveşte decolmatarea canalelor, gârlelor şi asigurarea alimentării cu apă curată a lacurilor, bălţilor şi ghiolurilor, documentul MADR arată că acest lucru s-ar putea face în circa 5 ani, iar costurile estimate pentru decolmatare sunt de 500 de milioane de euro.

“Dunărea transportă anual circa 67 milioane tone de aluviuni care asigură creşterea anuală a Deltei Dunării cu aproximativ 40 de metri, dar contribuie totodată la colmatarea canalelor, gârlelor, lacurilor şi ghiolurilor din Delta Dunării. Ca urmare a scăderii drastice a adâncimilor de apă, a turbidităţii crescute a apei, structura speciilor s-a modificat în detrimentul speciilor valoroase, iar pierderile de peşte datorate păsărilor ihtiofage au crescut. În acest context, se impune decolmatarea în primul rând a canalelor şi gârlelor de legătură pentru refacerea sistemului de alimentare a lacurilor şi ghiolurilor cu apă proaspătă pentru însănătoşirea habitatelor piscicole naturale. Responsabilitatea realizării lucrărilor de decolmatare revine ARBDD care este administratorul statului pentru resursele de peşte şi totodată responsabilul cu protecţia biodiversităţii din Delta Dunării”, se menţionează în proiectul Ministerului Agriculturii.

Documentul mai prevede şi redeschiderea comunicării ansamblului lagunar Razelm-Sinoe cu Marea Neagră şi decolmatarea tuturor amenajărilor piscicole. “Fermele de ciprinicultură active (ramură a pisciculturii care se ocupă, în special, cu creşterea crapului – n. r.) însumează o suprafaţă totală de 77.919 hectare, iar în primă faza cel puţin 30% dintre acestea, înglobând şi pepinierele ciprinicole care sunt în suprafaţă totală de 6.120 hectare, ar trebui supuse eşalonat lucrărilor de decolmatare. Costul decolmatării pentru un hectar de amenajare piscicolă se ridică la minimum 45.000 lei, ceea ce reprezintă pentru o suprafaţă de 23.375 hectare, corespunzătoare primei faze, o sumă totală de 1.051.875.000 lei, respectiv 228.668.478 euro”, se arată în proiect.

Decolmatarea întregii suprafeţe ar conduce la un efort bugetar de circa 3,5 miliarde de euro, adică 736,6 milioane de euro.

De asemenea, pentru dezvoltarea acvaculturii sunt avute în vedere instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, acordarea de plăţi directe, creşterea producţiei de peşte de consum livrat pe piaţă şi sprijin financiar pentru folosirea energiei neconvenţionale.

Măsuri fiscale vizează scăderea impozitului pe construcţii în acvacultură la nivelul impozitului pe construcţiile din agricultură, scutirea de impozit pentru amenajările situate în arii protejate, dar şi compensaţii pentru diminuarea pierderilor produse de păsările ihtiofage în fermele de acvacultură şi reducerea efectivelor de păsări ihtiofage la un nivel de conservare favorabil.

În 2018, producţia estimată a României din acvacultură şi pescuit a fost de circa 22.064,3 tone din care: 10.884,6 tone din acvacultură, circa 3.434,7 tone din pescuit comercial în ape interioare, iar din pescuit la Marea Neagră, aproximativ 7.744,9 tone.

Suprafaţa totală amenajată pentru acvacultură în anul 2018 a fost de circa 90.320 hectare, conform datelor existente în Registrul Unităţilor de Acvacultură actualizat la finele anului 2018 .

Din punct de vedere al tipurilor de unităţi existente la nivelul anului trecut, pepinierele reprezintă 1.403,97 hectare, crescătoriile 53.238,33 hectare, iar amenajările combinate (pepiniere şi crescătorii) 35.678,11 hectare.

Pe regiuni de dezvoltare, regiunea cu suprafaţa cea mai mare amenajată pentru acvacultură este de departe Regiunea Sud-Est, cu 49.598,3 hectare unde, cel mai mare bazin al acvaculturii, judeţul Tulcea – Delta Dunării, cuprinde 35.509,76 ha .

Producţia din acvacultură la nivelul anului 2018 a fost de 10.884,625 tone. Se observă că ponderea cea mai mare a producţiei realizate este reprezentată de regiunea de dezvoltare Nord-Est cu 31% din totalul producţiei naţionale, urmată de regiunile de dezvoltare Sud, Sud-Est, Nord-Vest şi Centru cu o pondere cuprinsă între 11 şi 20 %. Ponderea foarte mică a producţiei realizate în regiunile Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov se datorează faptului că în această regiune majoritatea amenajărilor piscicole sunt crescătorii în care se practică preponderent pescuitul…

ACTUALITATE

Noul sistem de plată online ”Facebook Pay” pe rețeaua socială, pe Messenger, Instagram și pe WhatsApp

Publicat

Facebook a lansat, marți, în SUA, Facebook Pay, un sistem de plăți online pe rețeaua socială de bază, pe Messenger, Instagram și pe WhatsApp. Compania lui Mark Zuckerberg spune că Facebook Pay oferă „o experiență de plată convenabilă, sigură și consecventă”, informează ziarul Alba24.ro.

Utilizatorii folosesc deja plățile prin aplicațiile Facebook pentru a face cumpărături, donații și a-și trimite bani reciproc. „Facebook Pay va înlesni aceste tranzacții”, în aceleași condiții de siguranță și protecție a informațiilor de plată, susține rețeaua socială.

Cu Facebook Pay utilizatorii din SUA pot să-și adauge o singură dată o metodă de plată preferată și să folosească mai departe Facebook Pay acolo unde este disponibil pentru a face  plăți și cumpărături pe aplicațiile Facebook, în loc să reintroducă de fiecare dată informațiile de plată.

User-ii își vor vizualiza istoricul plăților, își vor gestiona metodele de plată și actualiza setările într-un singur loc.

De asemenea, Facebook oferă asistență pentru clienți în timp real, prin chat live, în SUA, momentan.

Facebook Pay va începe să funcționeze pe Facebook și Messenger de săptămâna aceasta în SUA, pentru cei care fac strângeri de fonduri în scopuri caritabile, pentru cumpărarea de bilete la evenimente, pentru plăți de la persoană la persoană pe Messenger și achiziții de la pagini și companii selectate de pe marketplace-ul Facebook.

Sistemul, care va fi disponibil momentan doar în SUA, ar urma să fie extins în mai multe țări, în viitor, dar Facebook nu a avansat un orizont de timp. „În timp, vrem să aducem Facebook Pay către mai multe persoane și locuri, inclusiv pentru utilizare pe Instagram și WhatsApp”.

Sursă: startupcafe.ro

Citește mai departe

ACTUALITATE

Dacia pune în vânzare noul model Logan Stepway, cu preţuri de la 10.250 euro

Publicat

Noul model Dacia Logan Stepway a fost pus în vânzare începând de joi de Automobile Dacia, pe platforma de vânzări online a companiei vanzari.dacia.ro, iar din luna decembrie modelul va fi disponibil şi în reţeaua de magazine Dacia din întreaga ţară, informează Automobile Dacia într-un comunicat remis joi.

Modelul este disponibil în 3 variante de motorizare: TCe 90 (benzină), Blue dCi 75 (diesel) şi Blue dCi 95 (diesel).

Preţurile noului model Dacia Logan Stepway sunt cuprinse între 10.250 euro (TVA inclus) pentru varianta echipată cu motorul pe benzină TCe 90 şi 12.150 euro, pentru varianta diesel Blue dCi 95.

Printre dotările noului model se numără sistemul de navigaţie MediaNav, cu ecran tactil de 7 inci, oglinzile reglabile electric, cu degivrare, sistemul de viteză automată sau asistenţa la parcarea cu spatele.

Volumul portbagajului este de 510 litri, cu posibilitatea de a ajunge la 1.257 litri în cazul în care bancheta spate este rabatată.

Opţional, vehiculul poate fi echipat cu jante de aluminiu, aer condiţionat cu reglare automată şi cameră video pentru asistenţa la parcarea cu spatele. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Trafic rutier restricţionat în zona Naţional Arena, cu ocazia meciului România – Suedia

Publicat

politist

Traficul rutier va fi restricţionat, vineri, în zona Stadionului Naţional Arena, unde, începând cu ora 21,45, se va desfăşura meciul de fotbal România – Suedia, din cadrul preliminariilor de calificare la Euro 2020.

Potrivit DGPMB, pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier, începând cu ora 17,00, progresiv, în funcţie de afluenţa publicului şi dacă situaţia o va impune pe:

* Str. Maior Coravu, între Şos. Mihai Bravu şi intrarea în Stadionul Naţional Arena, precum şi străzile care intersectează şi acced în acest tronson;

* Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă şi rondul de la intrarea în Stadionul Naţional Arena sau între Şos. Pantelimon şi rondul de la intrarea în stadion, precum şi străzile care intersectează şi acced în acest tronson;

* banda I de circulaţie de pe Str. Vatra Luminoasă, între Str. Tony Bulandra şi Bd. Pierre de Coubertin;

* Str. Sg. Vasile Şerbănică, între Bd. Basarabia şi intrarea în stadion (parcarea C);

* Str. Tony Bulandra, între Str. Vatra Luminoasă şi rond Str. Maior Coravu;

* Bd. Basarabia între Piaţa Muncii şi Bd. Chişinău, pentru afluirea/ defluirea pietonală, dacă situaţia o va impune.

Se recomandă conducătorilor de autovehicule să folosească mijloacele de transport în comun pentru a evita blocajele de trafic, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate sau cât mai departe de arena sportivă, să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate, să respecte semnalele poliţiştilor rutieri care dirijează traficul pentru asigurarea fluenţei şi recomandările poliţiştilor care se află în punctele de deviere şi să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de suporteri şi să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic, precizează DGPMB.

Harta cu restricţii poate fi consultată pe site-ul https://bpr.politiaromana.ro. AGERPRES

Citește mai departe

ACTUALITATE

Postul Crăciunului în 2019: Când începe, ce este permis şi ce este interzis timp de 40 de zile

Publicat

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Mântuitorului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Din rânduielile bisericești aflăm că se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, însă, când această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Acest post se încheie pe 24 decembrie. Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Astfel, creștinii postind 40 de zile, se învrednicesc să primească pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și născut din Fecioara Maria.

Postul Crăciunului aminteşte de postul îndelungat al patriarhilor şi drepţilor din Vechiul Testament, în aşteptarea venirii lui Mesia, Izbăvitorul. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest post aduce aminte şi de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aştepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, în Decalogul scris pe lespezi de piatră.

La început, nu toţi creştinii posteau în acelaşi mod şi acelaşi număr de zile. De exemplu, unii posteau numai şapte zile, alţii şase săptămâni, unii ţineau un post mai aspru, alţii, unul mai uşor. Însă, Sinodul local din Constantinopol, ţinut la anul 1166, sub patriarhul Luca Chrysoverghi, a uniformizat durata Postului Naşterii Domnului în bisericile ortodoxe, hotărând ca toţi credincioşii să postească timp de 40 de zile, începând cu data de 14 noiembrie.

Postul Crăciunului este mai uşor faţă de cel al Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin. Se dă dezlegare la peşte şi preparate din peşte, precum şi la vin şi untdelemn în toate zilele de sâmbătă şi duminică.

Acest post ține 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie și sfârșind la 25 decembrie, lăsând sec în seara Sfântului Filip, pe 14 noiembrie. Totuși, dacă această zi cade fie miercurea, fie vinerea, postul începe încă din seara zilei de 14 noiembrie. În acest post se obisnuiește ca toți credincioșii să postească de carne, brânză și ouă, în timp ce lunea miercurea și vinerea se consuma mâncare fără ulei (de exemplu, cartofii fondanți) și fără vin. În zilele de marți și joi se face dezlegare la untdelemn și vin. Mai mult, sâmbetele și duminicile, până pe 20 decembrie inclusiv se dezleagă de untdelemn, pește și vin.

Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri Biserica Ortodoxă prăznuiește vreun sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma untdelemn și vin; iar dacă hramul bisericii sau vreo sărbătoare însemnată în calendar cu cruce roșie atunci se face dezlegarea și la peste. În zilele de marți și joi credincioșii pot consuma pește, vin sau untdelemn.

Postul Crăciunului este mai uşor faţă de cel al Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin. Se dă dezlegare la peşte şi preparate din peşte, precum şi la vin şi untdelemn în toate zilele de sâmbătă şi duminică.

Prima zi de dezlegare la peşte din postul Crăciunului este 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Andrei, pe 6 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, pe 13 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Ultima zi în care se mănâncă peşte în postul Crăciunului este 18 decembrie, de Sărbătoarea Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul.

În timpul acestui post, în mănăstiri se ajunează luni, miercuri şi vineri, până în ceasul al IX-lea, când se mănâncă hrană uscată sau legume fierte, fără untdelemn; marţi şi joi se mănâncă plante fierte, drese cu untdelemn, şi se bea vin, iar sâmbătă şi duminică se îngăduie şi peşte (cu excepţia perioadei dintre 20 şi 25 decembrie, când postul devine mai aspru). Dacă luni, marţi sau joi cade prăznuirea unui sfânt important, se dă dezlegare la peşte, iar miercuri şi vineri, la vin şi untdelemn, dar acestea se consumă numai o dată pe zi. Tot aşa, dacă miercuri sau vineri se întâmplă să cadă sărbătorirea unui sfânt cu priveghere sau hramul bisericii, atunci se dezleagă la untdelemn, peşte şi vin.

În ultima zi a Postului Crăciunului (24 decembrie), numită Ajunul Crăciunului, credincioşii îl aşteaptă pe preot ca să le aducă vestea Naşterii Mântuitorului, cinstind astfel marea sărbătoare care are să vină.

În ultima zi a Postului Crăciunului (24 decembrie), numită Ajunul Crăciunului, credincioşii îl aşteaptă pe preot ca să le aducă vestea Naşterii Mântuitorului, cinstind astfel marea sărbătoare care are să vină.

sursa: calendarortodox.ro, crestinortodox.ro, mediafax.ro

Citește mai departe